TRT TV Filmleri Projesi kapsamında bir projenin başvuru öncesinden üretilen filmin gösterime kadar işletilen süreç ana hatlarıyla üç aşamadan oluşur:

TRT TV Filmleri Başvuru Süreci


BAŞVURU SÜRECİ

Senaryo yazarı, yazmakta olduğu veya önceden yazmış olduğu senaryosunu son bir kez gözden geçirir. Web sayfamızda Senaryo Nasıl Yazılır? doğru bir senaryonun nasıl yazılacağına dair pek çok içerik bulunmaktadır.

Başvurusu yapılacak olan senaryo uluslararası senaryo yazım formatlarına uygun değilse, doğru formatta tekrar kaleme alınır. Senarist, yazdığı senaryonun TRT TV Filmleri Projesi Başvuru Koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

Son olarak senarist senaryo metnini PDF formatına dönüştürür ve trttvfilmleri.com adresinden başvurusunu yapar.

Not: Senaryo birden çok yazar tarafından kaleme alındıysa başvuru, diğer yazarlar tarafından hukuken yetkilendirilmiş sorumlu yazar tarafından yapılır ve diğer yazarların adları belirtilir. Detaylı bilgi için Başvuru Koşullarının ilgili maddeleri incelenmelidir.
Not: TRT TV Filmleri Projesi’ne senaryo üzerinde hak sahibi veya hak sahibi tarafından yetkilendirilmiş ikinci kişiler (temsilci, menajer vb.) yahut tüzel kişiler de (yapım şirketleri, sivil toplum kuruluşları vb.) başvuruda bulunabilir. İkinci ya da tüzel kişilerin hangi koşullarda başvuru yapabileceklerine dair detaylı bilgiler için Başvuru Koşullarını dikkatle incelenmelidir.

TRT TV Filmleri Başvuru Süreci


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurusu yapılan senaryo, TRT TV Filmleri ekibi tarafından senaryo formatına uygunluğu ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gibi Başvuru Koşullarına uygunluğu –içeriğe bakılmaksızın- şekil ve usul bakımından ön değerlendirmeye alınır. Koşullara uymayan başvurular ön eleme sürecinde elenir.

Ön değerlendirmeyi geçen senaryolar, dramatik değerlendirme ve raporlama için bağımsız senaryo okuyucularına gönderilir. Senaryo okuyucuları alanında uzman, bağımsız senarist ve dramaturglardan oluşmaktadır. Her bir senaryo üç farklı okuyucu tarafından değerlendirmeye alınır.

Okuyucular, senaryoların değerlendirmesinde sektörün evrensel standartları temel alınarak hazırlanmış dramatik analiz formunu kullanırlar. Bu form senaryonun dramatik niteliğini ölçmek üzere kurgulanmış sorulardan oluşur. Okuyucunun okuduğu senaryo doğrultusunda bu formdaki sorulara verdiği cevaplar neticesinde senaryonun dramatik analiz puanı ortaya çıkar.

Son olarak okuyucular, senaryonun yazım tekniğine uygunluğu, olay örgüsü, karakterlerin hikâyeye konumlanması gibi teknik ve içerikle ilgili değerlendirmelerini raporlayarak proje ekibine teslim ederler. Böylelikle her bir senaryo için üç bağımsız rapor ve puanlama elde edilmiş olur.

Elde edilen raporlar ve puanlama neticesinde öne çıkan senaryolar TRT’nin proje kapsamında yetkilendirdiği komisyon tarafından son kez değerlendirmeye alınır ve hangi projelerin yapıma uygun bulunacağına karar verilir.

TRT TV Filmleri Başvuru Süreci


YAPIM SÜRECİ

Yapıma uygun bulunan senaryonun başvuru sahibine tebligat, başvuru sırasında beyan ettiği e-posta üzerinden yapılır ve başvuru sahibi görüşmek üzere TRT’ye davet edilir.

Başvuru sahibi film yapımcılığı niteliklerine haiz bir kurum ya da kuruluş ise yapım sürecine dair görüşmeler söz konusu kurum ya da kuruluş ile yürütülür. Şayet başvuru sahibi şahıs ise film yapımcılığı niteliklerine haiz bir kurum ya da kuruluşla anlaşması konusunda kendisine destek sağlanır.

Başvuru sahibi ve yapımcı ile yapılan görüşmeler neticesinde projenin yapım takvimi belirlenir.

TRT TV Filmleri Başvuru Süreci


SENARYO VE YAPIM GELİŞTİRME ATÖLYELERİ

TRT TV Filmleri Projesi kapsamında yapıma uygun bulunan bütün projeler, alanında uzman profesyoneller tarafından yürütülecek olan Senaryo Geliştirme Atölyesi ve New York Film Akademisi’nin alanında uzman ve Hollywood deneyimli yapım eğitmenleri tarafından yürütülecek olan Yapım Geliştirme Atölyesi programlarına alınır.


SÖZLEŞME VE YAPIM SÜRECİ SÖZLEŞMESİ

Atölye programlarının ardından projenin nihai takvimi ve bütçesi belirlenerek yapımsözleşmesi imzalanır. Projenin yapım ve yapım sonrası süreci, TRT’nin ilgili birimlerinin inisiyatifinde yapımcı tarafından yürütülür.

Not: Senaristin, senaryosunun ticari kullanımı karşılığında yapımcıdan alacağı ödemenin miktarı TRT tarafından sözleşmeyle güvence altına alınacaktır. Bu miktar proje için belirlenen bütçenin en az %4’ü olarak belirlenmiştir.