Tony Schwartz / Yapımcı

Burada yapılan muazzam sayıda filmi, kısa zamanda hayata geçirmek…

İzlenimlerime göre bütün yapımcılar üzerinde etkili olacak ve yapımcılar bizim gelecek olan sisteme ilişkin söylediklerimizi ciddiye aldı. Buradaki işlerin işleyişi ile Amerika’da işleri yapışımız arasında bir çok fark olduğunu anladım. Türkiye’de Amerika’dan çok çok daha az kısıtlayıcı şeyler var. Türkiye’de geçirdiğim süre içerisinde açıkça gördüğüm fark yapım öncesi sürecine yapımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından önem verilmemesidir. Benim için yapım öncesi dönem herşeydir. Yer aldığım çoğu yapımda %99.9 pürüzsüz bir şekilde işi tamamlamamızın en önemli nedeni yapım öncesine öncelik vermemizdi. Amerika’da yapım öncesi dönemde yaptığımız şeylerden bahsederken, bu durumun onlara nasıl yardımcı olabileceğinin önemini kavradılar.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu sistemin işleyecek olması Türkiye’de tutarlılık sağlayacak ve bir projeden diğerine gittiğinizde aynı süreçten geçen bu projelerden daha fazlasını bekleyebileceksiniz.

Başarılarınız hakkında bilgi almayı dört gözle bekleyeceğim.

Yapım Atölyesi | Tony Schwartz (Terminatör 3)